Bachovy esence

Bachovy esence jsou dílem Dr. Edwarda Bacha, který utvořil jednoduchý systém pro léčení duše a navracení harmonie a rovnováhy zpátky do našeho života. Systém Bachových esencí představuje 38 květových koncentrátů z léčivých rostlin (kromě esence Rock Water, která je připravena z přírodního pramene). Rescue Remedy (Krizová formule) je samostatná esence, která je tvořená kombinací pěti květových koncentrátů pro stavy nouze jako je stres, námaha, vypjaté situace, šok aj. Je to lahvička, kterou je dobré mít v domácí lékárničce.  

Transformace emocí

Esence slouží především coby "emocionální ošetření", protože podporují sebe-léčivý potenciál každého jednotlivce. Negativní emoce jsou transformovány na emoce pozitivní, takže nejsou potlačeny. Pokud jsou užívány z důvodu fyzické nemoci, jsou voleny dle stavu, jak se jedinec cítí. Doktor Bach byl přesvědčen o tom, že právě to, jak se jedinec cítí, má vliv na jeho zdravotní stav. 

"Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti. Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozeností lidské duše je radost a štěstí." (BACH, Edward. Uzdrav se!. Praha: Vydavatelství Krystal Aquamarin, 2019.)

Dle potřeb je možné kombinovat 6 - 7 esencí. Vychází se z definice negativního stavu, který je esencemi transformován v pozitivní potenciál. Proto je vhodné ptát se sebe, jak se právě v daný okamžik cítíte. Níže nastiňuji velmi stručný přehled jednotlivých esencí a stručné stavy, kterým dané esence slouží a s čím vším mohou esence pomoci, Nicméně užití každé esence je mnohem širší, než je cílem zde představit. Pro hlubší seznámení je možné využít konzultace, nebo vyhledat doporučenou literaturu. 


Dávkování Bachových esencí a doba léčení

Jak se esence dávkují? Po provedení volby vhodných esencí se do mixovací lahvičky nakape 2 kapky od každé vybrané esence, Krizové esence se dává po 4 kapkách. Takto namíchané kapičky se užívají 4 kapky 4 krát denně přímo na jazyk (nejméně), Krizová formule se užívá kdykoliv dle potřeby. Před spolknutím dané dávky si ji nechte v ústech. Zpravidla se doporučuje užívat do odeznění negativního stavu. Jde o individuální reakci dle stavu a časového trvání problému. Někdo změnu pocítí okamžitě, jiný po 2 až 3 týdne, či za měsíc. Esence je možné používat dlouhodobě, opakovaně. 30 ml lahvička vydrží asi 3 týdny a z hygienických důvodů je dobré nedotýkat se kapátka.

Jak na sobě změnu poznám? Změna pomocí esencí je transformována postupně a přirozeně, takže si někdy změny všimneme až po delším časovém odstupu, přestože se již delší dobu cítíme dobře. Pokud se jedná o téma, které v sobě neseme dlouhodobě a tedy je v nás hluboce zakořeněno, může se stát, že i transformace potrvá i několik týdnů.

Bachovy esence nemají žádné vedlejší účinky ani kontraindikace. U některých stavů se může stát, že v rámci léčebného procesu se psychika "čistí" od některých nežádoucí negativní stavů nebo to, co je potlačované, je uvolněno. Tento proces je dočasný. Vyskytne-li se toto u Vás, je to důležité pro vyléčení se. "Čištění" se může projevovat například chvilkovým zhoršením daného stavu vedoucím k uvědomění a puštění. Pokud tímto procházíte a potřebujete podporu, nebo se ujistit, že je vše správné, určitě mě kontaktujte.


Zajímají Vás esence a chcete vědět jaké by mohly pomoci právě Vám?
Nechte mi na sebe kontakt, zavolám Vám.


Velmi stručný přehled jednotlivých esencí 

 Esence jsou vybírány na základě negativní definice stavu, nikoliv na základě pozitivního účinku esencí.


Agrimony Řepík lékařský -  za usměvavou tváří se skrývají problémy, esence pomáhá k autenticitě

Aspen Topol osika - úzkosti, esence učí důvěřovat životu jako takový

Beech Buk lesní - kritičnost, netolerance, esence otvírá toleranci sebe a okolí

Centaury Zeměžluč lékařská - neschopnost říci ne, stanovit jasné hranice, esence pomáhá stát za sebou

Cerato Rožec nejistota - ohledně svých rozhodnutí, esence vede k vlastní intuici a schopnosti stát za sebou

Cherry Plum Slíva třešňová - strach ze ztráty kontroly, esence uvolňuje napětí

Chestnut Bud Kaštan koňský, poupě - neschopnost poučit se z vlastních chyb, esence vede k vnímavosti

Chicory Čekanka obecná - majetnická láska, manipulace s lidmi, esence pomáhá přijmout to, co je

Clematis Bílá lesní réva - snílkovství za bílého dne, esence ukotvuje tady a teď

Crab Apple Plané jablko -  nečisté pocity, stud za svůj vzhled, esence pomáhá v přijetí sám sebe

Elm Jilm - přetíženost odpovědností, esence pomáhá rozložit vlastní síly

Gentian Hořec nahořklý - ztráta odvahy, pochybnosti, esence dodává odvahu

Gorse Hlodaš evropský - ztráta naděje, beznadějnost, esence dává naději

Heather Vřes obecný - mluvení jen sám o sobě, esence učí naslouchat druhým

Holly Cesmína ostrolistá - pocity nenávisti, vzteku, esence učí bezpodmínečné lásce

Honeysuckle Zimolez kozí list - život v minulosti s nostalgií, esence ukotvuje v přítomnosti

Hornbeam Habr obecný - prokrastinace, odkládání věcí, mentální únava, esence dává motivaci

Impatiens Netýkavka žláznatá - netrpělivost, popudlivost, esence pomáhá k trpělivosti

Larch Modřín opadavý - pocity méněcennosti, esence učí sebedůvěře

Mimulus Kejklířka skvrnitá - konkrétní strachy a obavy, esence pomáhá být vnímavější v dané oblasti

Mustard Hořčice polní - melancholie bez zjevných důvodů, esence dodává původní sílu a radost

Oak Dub letní - pocit odpovědnosti i přes vlastní vyčerpání, esence vede k rozpoznávání nefunkčních stereotypů

Olive Oliva evropská - vyčerpanost, únava, esence dodává sílu a svěžest

Pine Borovice lesní - pocity viny, výčitky svědomí, esence pomáhá odpouštět

Red Chestnut Červený kaštan - strach o blízké, esence pomáhá v odpoutání se při závislosti na někom

Rock Rose Devaterník penízkovitý - pocity paniky, strach a bezmoc, esence dodává statečnost naložit se strachem

Rock Water Voda z léčivých pramenů - askeze, neflexibilita, esence pomáhá otevřít se novým impulsům a zkušenostem

Scleranthus Chmerek roční - nerozhodnost, nevyrovnanost, esence přináší stabilitu a rozhodnost

Star of Bethlehem Snědek okoličnatý - trauma, šok, esence léčí a provází procesem léčení traumatu

Sweet Chestnut Kaštan jedlý - pocit zoufalství, lehké stavy deprese, esence dává duševní sílu

Vervain Sporýš lékařský - přílišné nadšení, esence učí schopnosti rozložit své síly na to, co je podstatné

Vine Vinná réva - vůle dominovat ostatním, esence pomáhá kreativně nakládat s vůdčími schopnostmi

Walnut Vlašský ořech - životní změny, esence chrání a pomáhá přijmout změnu v období změn

Water Violet Žebratka bahenní - samota, rezervovanost, esence vnáší nadhled do jaké míry se ve vztazích angažovat

White Chestnut Bílý kaštan - přehlcená mysl, tíživé, zahlcující myšlenky, esence pomáhá zklidnit mysl

Wild Oat Sveřep větevnatý -  hledání smyslu, vlastního poslání, esence pomáhá v hledání vlastního smyslu života

Wild Rose Planá růže - apatie, rezignace, esence vnáší kreativitu do života

Willow Žlutá vrba -  lítost, sebelítost, zatrpklost, esence pomáhá přijmout odpovědnost za svůj život

Rescue Remedy Krizová esence - pocity stresu, napětí, náhlých stresových situacích, formule přináší harmonii a pohodu do života