Mgr. Tereza Maroušková 

Kdo jsem profesně? 

Po dokončení studia psychologie na Karlově Univerzitě jsem jako psycholožka působila na SOU U Krbu na Praze 10, kde jsem pracovala hlavně s dospívajícími, učiteli, mistry odborných výcviků a s rodiči. Po té jsem odešla do soukromé školy Sunny Canadian International School a zde jsem krom dospívajících začala pečovat i o děti v mateřské a základní škole a rozvíjela důležitou spolupráci s dětmi, rodiči a učiteli na všech úrovních. Jako psycholožka jsem byla nápomocná v péči o děti v MŠ, podílela jsem se na logopedických nápravách coby logopedický asistent pracující pod supervizí klinické logopedky, prováděla screening školní zralosti, vedla rozvojové programy pro předškoláky jako např. KUPREV, Maxík, preventivně zachytávala děti s rizikem poruch učení. U školních dětí jsem navazovala prevencí školního neúspěchu, spolupracovala s učiteli v péči o děti se vzdělávacími potřebami, podporovala rozvoj dětí nadaných. Když děti nebo dospělí potřebovali, přicházeli konzultovat nejrůznější oblasti života, a to nejen školního. Podílela jsem se mimo jiné na supervizích a koučování učitelů, vymýšlela různé workshopy jako např. podpora prvňáčků v první třídě, relaxační techniky pro učitele, nebo uspořádala pro děti jogu smíchu. Bylo toho hodně a mnohem více.

Ze školy jsem odešla na mateřskou a teď jsem hlavně máma dvou malých chlapců. V čase, který mohu dát práci, se věnuji těm, kteří mají zájem o:

 • psychologické poradenství, 
 • diagnostiku dětí s percepčními a motorickými oslabeními ve školní praxi, 
 • poradenství, koučování, 
 • supervize pomáhajícím profesím, 
 • terapii pomocí Bachových esencí. 


Jaké mám další pracovní zkušenosti? 

Koučovala jsem dospělé a dospívající, pracovala jsem na dětské krizové Lince bezpečí, dělala primární prevenci pro základní školách pod Prev-centrem a také jsem pár let učila na soukromé střední škole Michael.

Jaké jsou mé kurzy a doplňující vzdělání?

Vystudovala jsem obor Psychologie, speciální pedagogika na Karlově univerzitě, katedře Školní psychologie.  

 • 2022 zahájen komplexní psychoterapeutický výcvik Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie
 • 2012 výcvik v Systemickém koučování a supervizi
 • 2019 Level I a II Bachovy esence
 • 2016 Dítě jako celek, Desatero pro rozvoj dětí v MŠ, Pohádkové cvičení MUDr. Kleplové
 • 2015 Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Laterální vývoj dítěte
 • 2015 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík
 • 2014 KUPREV, KUPOZ
 • 2014 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství
 • 2013 Certifikovaný lektor jogy smíchu
 • 2012 Kurz Kouzelná pastelka, komplexní rozvojový program pro předškoláky
 • 2011 Kurzy Integrované psychoterapie
 • 2011 Test postavy, Test stromu
 • 2008 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • 2008 Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro konzultanty Linky bezpečí


 

Proč nedám na Bachovy esence dopustit?

Moji cestu k "Bachovkám" jsem si našla právě na začátku své první mateřské dovolené: zpracovávala jsem si úzkosti, které se mi během těhotenství otevřely. Vzhledem k těhotenství a pak k času věnovaný mému synovi se mi je těžko dařilo zvládat a zcela uzavřít. Byla jsem ustrašená a smutná máma, která si se sebou neví rady. Máma s hlavou plnou výčitek, že není mámou tak úplně v pohodě, že se neusmívá na svět a "nezáří aurou štěstí", protože přeci prožívá nejšťastnější období života. A tak jsem hledala, jak se zase začít radovat z života a užívat si mateřství. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že se mohu svých strachů zcela zbavit a být zase v pohodě, vypnout všechny strašidelné scénáře, asi bych tomu nikdy nevěřila. A to je můj příběh. Když mi přišla má první lahvička Bachovek, bylo to jako když mi někdo zklidní hlavu od všeho rušivého, co mě zaměstnávalo, odešel ze mě smutek a poté i ona úzkost. Na takový pocit prostě nezapomenete! No a od té doby "v tom jedu" :)))

Co svým klientům nabízím?

Jak se starám o svůj profesní rozvoj?